วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 1

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
กล่าวถึง สาเหตุของการเกิดโรค 4 ประการ ได้แก่ ธาตุ อุตุ อายุ และกาล
http://www.scribd.com/doc/96147247

คัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์โรคนิทาน และคัมภีร์ธาตุวิภังค์
คัมภีร์เวชศึกษา กล่าวถึง 
คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึง สาเหตุการเกิดโรค ได้แก่สาเหตุจากความผิดปรกติของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อิทธิพลของฤดูกาล  
คัมภีร์ธาตุวิภังค์ กล่าวถึง โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของธาตุทั้ง 4 พิการตามฤดู 4 
http://www.scribd.com/doc/96147246

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น