วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คัมภีร์สรรพคุณ

กล่าวถึง เภสัชวัตถุ สรรพคุณของสมุนไพร 113 ชนิด ที่ใช้ปรุงยา พิกัดยา มหาพิกัด เครื่องยาที่ใช้รักษาโรคต่าง ๆ
http://www.scribd.com/doc/96148048

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น